TAHUKAH ANDA

GUA-GUA DIJADIKAN ALLAH SEBAGAI CONTOH BAGI MANUSIA MEMBINA RUMAH ATAU BANGUNAN MENGIKUT SISTEM TEKNOLOGI.KISAH ASHABUL KAHFI DIRAKAMKAN ALLAH DALAM 18:9.

CINTA MERUPAKAN SUMBER KEBAHAGIAAN DAN CINTA TERHADAP ALLAH MESTI DIPERLIHARA DAN DIPUPUK SUBURKAN DENGAN SOLAT SERTA IBADAH YANG LAINNYA : IMAM AL-GHAZALI.

LAPISAN OZON ATAUPUN ATMOSFERA YANG DIJADIKAN BERTUJUAN MELINDUNGI BUMI DAN HIDUPANNYA .DIJADIKAN  DARIPADA TUJUH LAPISAN LANGIT SEPERTI YANG TERMAKTUB DALAM 2:29

BULAN: IA BEREDAR MENGELILINGI BUMI 27:32 HARI DAN JARAKNYA 384,400 KM DARI BUMI. IA JUGA MERUPAKAN SATELIT BUMI.ALLAH MENYEBUT KEJADIAN BULAN SURAH 21.33.

KEJADIAN BENTUK BUMI :KEJADIAN SIANG DAN MALAM BERTUKAR GANTI TERMASUK MAKLUMAT TEPAT BENTUK BUMI HANYA DIBUKTIKAN APABILA BUMI ITU BULAT SEPERTI YANG TERCATAT  PADA 39:5

MATAHARI TERLETAK DITENGAH-TENGAN SISTEM SURIA KIKRA-KIRA 149.6 JUTA KM DARI BUMI.BANYAK FEADAH KEPADA MANUSIA , HAIWAN SERTA TUMBUHAN DI BUMI. IA DISEBUT 10:5.

AKAL SEBENARNYA LEBIH BERHAK UNTUK DISEBUT NUR ATAU CAHAYA DARIPADA MATA KERANA IA TIDAK MEMPUNYAI KECACATAN MAHUPUN KEKURANGAN YANG DIMILKI MATA-IMAM AL-GHAZALI.

FUNGSI GUNUNG : SEBAGAI PAKSI DAN PENGHALANG DARIPADA GEMPA BUMI .GUNUNG-GUNUNG BERSAMBUNGAN KERANA GERAKAN DAN GESERAN PLAT-PLAT BUMI YANG  MEMBENTUK DERETAN SEPERTI YANG TERNYATA DALAM SURAH 21:31.

BARANGSIAPA YANG MENGENALI ALLAH DI DUNIA INI MAKA IA AKAN MERASA SEPERTI BERADA DI DALAM SYURGA,KELAPANGANNYA LAKSANA LAPANGNYA 7 PETALA LANGIT DAN BUMI- IMAM GHAZALI.

ATMOSFERA MEMPUNYAI FUNGSI YANG AMAT PENTING TERHADAP KEHIDUPAN BUMI DARIPADA HENTAMAN METEOR BESAR DAN KECIL SEBAIK SAJA MENDEKATI BUMI SEPERTI YANG TERKANDUNG DALAM 21:32.

BARANGSIAPA YANG MENGHABISKAN WAKTU BERJAM-JAM LAMANYA UNTUK MENGUMPULKAN HARTA KERANA TAKUTKAN MISKIN, MAKA DIALAH SEBENARNYA ORANG YANG MISKIN- IMAM  AL-GHAZALI.

BARANGSIAPA YANG MENYOMBONGKAN DIRI KEPADA SALAH SEORANG DARIPADA HAMBA-HAMBA ALLAH SESUNGGUHNYA IA TELAH BERTENGKAR DENGAN ALLAH PADA HAKNYA – IMAM AL-GHAZALI.

LAUT: AIR LAUT MENGANDUNGI 3.5 PERATUS GARAM.2.96 PERATUS SODIUM KLORIDA (GARAM BIASA) DAN 0.4 PERATUS ZAT KEMIKAL. ALLAH MENERANGKAN LAUT SEPERTI DALAM 25:53.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: